Be Not Afraid! The Latest Voice of Polonia

Coup d’etat by Polish left-wing judges

INSTRUMENTS NEEDED TO VERIFY THE STATUS OF JUDGES
TO IMPROVE CITIZENS’ PERCEPTION OF POLISH JUDICIARY

Interview with Judge Piotr Schab

July 6, 2024, Radio Maryja

 

JUDGE P. SCHAB: The perception of judges by Polish citizens is very important. It is necessary to find instruments to verify the status of judges in such a way that, through true public service, citizens’ perception of judges will improve. I am convinced this will happen, although it is a very difficult task, said Judge Piotr Schab, Disciplinary Spokesperson for Judges of Common Courts, in the “News of the Day” program on Radio Maryja.

The forcible entry of police officers and prosecutors into the National Council of the Judiciary (“KRS”) is an act of unprecedented lawlessness, said judge Piotr Schab.

This brutal intrusion – in violation of the law – was an aggression against the National Council of the Judiciary (…). All rules and procedures regarding the search and seizure process were violated. (4th Amendment to the US Constitution!). Judicial immunity was also violated because the attack that was carried out against the judges was contrary to the very idea of ​​immunity, which also extends to the issue of search and surrender of documents, he noted.

They were looking for something very specific.

The law enforcement functionaries came to the KRS to retrieve the files of several judges who were particularly active when it comes to cooperation between the judicial community and the world of politics (…).  The names of the judges were used. It was about, among other things, about judge Waldemar Żurek. I think that the public knows (…) what disciplinary charges were brought against this judge. The illegal and unreasonable search was aimed at obtaining the files of his cases, which will ultimately lead to the dismissal of these cases against him.

Public opinion in Poland knows that there is a radical contrast between the role of individual judges in defending democracy emphasized in political life in Poland and the very essence of the allegations against them.

This action was driven by a political need, succumbing to the pressure of judicial circles that very actively support the current government. That is why this action was carried out in such a brutal manner – emphasized the Disciplinary Spokesman for Judges of Common Courts.

It is not true that the prosecutor’s office asked us for the files it had seized.  The prosecutor’s office never demanded them from us – emphasized the guest of “News of the Day”.

We corresponded with the Ministry of Justice, which – in our opinion – made formally defective decrees by appointing the so-called disciplinary prosecutors of the Minister of Justice.

We drew attention to these defects. We are absolutely obliged to comply with the formal correctness of our activities, because they concern very sensitive matters, such as disciplinary matters. In response, without correcting its decrees, the Ministry sent the police against us, noted Judge Piotr Schab.

Judges themselves are largely to blame and this guilt dates back decades, pointed out the Disciplinary Spokesman for Judges of Common Courts.

The perception of judges by Polish citizens is very critical. It is necessary to find instruments to verify the status of judges in such a way that, through true public service, citizens’ perceptions of judges will change. I am convinced that this will happen, although it is a very difficult task, he said.

radiomaryja.pl

https://www.radiomaryja.pl/informacje/sedzia-p-schab-trzeba-znalezc-instrumenty-do-takiego-zweryfikowania-statusu-sedziowskiego-aby-poprzez-prawdziwa-sluzbe-publiczna-postrzeganie-sedziow-przez-obywateli-uleglo-zmianie/

Comment to Illegal Search and Seizure at KRS

Tomasz D. • July 8, 2024, LinkedIn

As noted by the Disciplinary Ombudsman, the neo-prosecutor’s office (consisting of prosecutors nominated in violation of law) was looking for files of proceedings conducted against the most politicized judges.

I rate the effectiveness of the Government of United Right judicial reforms as average. Too much emphasis was placed on personnel issues, and there was too little evidence in most cases. Sometimes rather circumstantial. Many unnecessary proceedings, none leading to charges.

Nevertheless, the resistance of the legal establishment radically exceeds the substantive need in terms of form, content, and means. The legal mafia was revealed. Currently, it uses the methods of revolutionaries who broke the law, justifying it by “greater necessity”. Defined, of course, by revolutionaries.

The invasion of the National Council of the Judiciary was unlawful. The flimsy arguments that it was not an attack on the National Council of the Judiciary, but a search of the spokesman’s office, do not stand up to the confrontation with the facts and their legal assessment.

It must be clearly stated that in the Polish judiciary since the beginning of the Third Polish Republic, there has been an arrangement that is strongly favorable to center-left politicians and politics. Left-wing judges are the extension of this ideology, the transmission belt of it to the level of administration of justice.

The judges from this circle, supported by media professors, are guided by their likes and dislikes in their judicial roles.

In the last few years, they have taken on a new, undemocratic role, granting themselves non-statutory powers to correct the law.

Courts are called upon to interpret the law, not directly create the law.

Judges do not have a constitutional and social mandate to take such actions as we have observed since 2015.

The weakness of the United Right coalition in the fight against the ideological left judges does not prove that the establishment’s actions were correct, but it proves how deep its demoralization goes.

………………………….

 

TRZEBA ZNALEŹĆ INSTRUMENTY DO TAKIEGO ZWERYFIKOWANIA STATUSU SĘDZIOWSKIEGO, ABY POPRZEZ PRAWDZIWĄ SŁUŻBĘ PUBLICZNĄ POSTRZEGANIE SĘDZIÓW PRZEZ OBYWATELI ULEGŁO ZMIANIE
Rozmowa z sędzią Piotrem Schabem
6 lipca 2024, Radio Maryja

SĘDZIA P. SCHAB: Postrzeganie sędziów przez obywateli polskich jest bardzo krytyczne. Trzeba znaleźć instrumenty do takiego zweryfikowania statusu sędziowskiego, aby poprzez prawdziwą służbę publiczną postrzeganie sędziów przez obywateli uległo zmianie. Jestem przekonany, że do tego dojdzie, choć jest to bardzo trudne zadanie – powiedział sędzia Piotr Schab, Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Siłowe wejście funkcjonariuszy Policji i prokuratora do Krajowej Rady Sądownictwa to akt bezprecedensowego bezprawia – mówił sędzia Piotr Schab.

– To brutalne wtargnięcie – ze złamaniem prawa – było agresją przeciw Krajowej Radzie Sądownictwa (…). Naruszono wszelkie zasady dotyczące kwestii przeszukania od strony procesowej. Naruszono immunitet sędziowski, ponieważ atak, którego dokonano, był sprzeczny z samą ideą immunitetu, rozciągającego się również na zagadnienie przeszukania, wydania rzeczy – zaznaczył.

Szukano czegoś bardzo konkretnego.

Przybyto po to, aby wydobyć akta kilku sędziów szczególnie aktywnych, gdy chodzi o kooperację środowisk sędziowskich ze światem polityki (…).  Kierowano się nazwiskami sędziów. Chodziło m.in. o sędziego Waldemara Żurka. Myślę, że opinia publiczna zna, (…) jakie zarzuty dyscyplinarne postawiono sędziemu. To akcja zmierzająca do wydobycia akt jego spraw, która w konsekwencji ma doprowadzić do tego, żeby te sprawy zostały zakończone.

Opinia publiczna wie, że istnieje radykalny kontrast pomiędzy akcentowaną w życiu politycznym w Polsce rolą poszczególnych sędziów dla obrony demokracji a samym sednem zarzutów. Zagadnienie zasadności zarzutów nie ma tu żadnego znaczenia.

To było zapotrzebowanie polityczne, uleganie presji środowisk sędziowskich, które bardzo aktywnie wspierają obecną władzę i po to właśnie dokonano tej akcji – podkreślił Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych.

Nie jest ścisła informacja, że prokuratura żądała od nas akt, które przejęła.  Prokuratura nigdy od nas ich nie żądała – akcentował gość „Aktualności dnia”.

Prowadziliśmy korespondencję z Ministerstwem Sprawiedliwości, które – w naszym przekonaniu – wadliwie formalnie podejmowało dekrety o powołaniu do poszczególnych spraw tzw. rzeczników dyscyplinarnych ministra sprawiedliwości.

Zwracaliśmy uwagę na te wadliwości. Jesteśmy absolutnie zobowiązani do przestrzegania prawidłowości formalnej naszych czynności, ponieważ dotyczą one bardzo wrażliwej materii, jaką są sprawy dyscyplinarne. Ministerstwo w odzewie, nie korygując swoich dekretów, wysłało na nas Policję – zauważył sędzia Piotr Schab.

Sędziowie sami w dużej mierze są sobie winni i ta wina lokuje się na przestrzeni dziesiątek lat – zwrócił uwagę Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych.

Postrzeganie sędziów przez obywateli polskich jest bardzo krytyczne. Trzeba znaleźć instrumenty do takiego zweryfikowania statusu sędziowskiego, aby poprzez prawdziwą służbę publiczną postrzeganie sędziów przez obywateli uległo zmianie. Jestem przekonany, że do tego dojdzie, choć jest to bardzo trudne zadanie – powiedział.

radiomaryja.pl

Komentarz do ataku na KRS

Tomasz D. • July 8, 2024 on LinkedIn

Jak zauważył Rzecznik Dyscyplinarny, neo prokuratura poszukiwała akt postępowań prowadzonych wobec najmocniej upolitycznionych sędziów.

Średnio oceniam efektywność reform za ZP, zbyt dużo położono na kwestie personalne, zbyt mało było dowodów w większości spraw. Czasem raczej poszlaki. Wiele postępowań niepotrzebnych, żadne nie doprowadzone do postawienia zarzutów.

Niemniej opór establisznentu prawniczego przerasta radykalnie rzeczową potrzebę, co do formy, treści i środków. Ujawnił się układ. Obecnie zaś stosuje metody rewolucjonistów, którzy łamali prawo, uzasadniając to “wyższą koniecznością”. Definiowaną rzecz jasna przez rewolucjonistów.

Najście KRS było bezprawne.

Liche argumenty, że to nie był atak na KRS, tylko przeszukanie biura rzecznika, nie wytrzymują konfrontacji z faktami i ich prawną oceną.

Trzeba to jasno sformułować, że w polskim sądownictwie od początku III RP istnieje układ, który jest mocno przychylny politykom i polityce centro lewicowej. Jest jej przedłużeniem czy przeniesieniem na płaszczyznę sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Sędziowie tego układu, wspierani przez medialnych profesorów, kierują się swymi sympatiami i antypatiami w działalności orzeczniczej.

W ostatnich zaś kilku latach weszli w nową, niedemokratyczna rolę, przyznawania sobie pozaustawowo kompetencji do korygowania prawa.

Sądy są powołane do wykładni prawa, a nie do jego bezpośredniego kształtowania.

Sędziowie nie mają mandatu konstytucyjnego i społecznego do takich działań, jakie obserwujemy od 2015 r.

Słabość Zjednoczonej Prawicy w walce z nimi nie dowodzi słuszności działań establisznentu lecz udowadnia, jak głęboko sięga jego demoralizacja.

Related posts

Open Letter to US Congress from Daughter of Polish Officer Murdered in Katyn

admin

Statement of Katyn and Siberian Communities in the USA, 2012

admin_libra

In Memory of Polish Victims of Nazi Germany

admin_libra

Leave a Comment